Plaatje bij het artikel van OBS Dijkerhoek

OBS Dijkerhoek staat voor:

  • Dyslexiespecialisatie
  • Onderwijs op maat
  • Hoogbegaafdheid

Even voorstellen

Groep 7/8

Juf Elly en juf Ria zijn onze juffen. Juf Ria geeft les op maandag, dinsdag en woensdag en juf Elly op donderdag en vrijdag.

We werken met weektaken. Deze taak is gemaakt op drie niveaus, zodat we allemaal aan onze trekken komen.

Voor de vakken rekenen, taal en spelling maken we de verwerking van de lessen via Snappet op de tablet. Mooi is dat we allemaal naast de groepsdoelen, werken aan onze eigen doelen. We krijgen nu ook direct te zien of het antwoord goed is en hoeven niet meer zelf na te kijken voor deze vakken.

Natuurlijk zijn we in groep 7/8 druk bezig ons voor te bereiden op het voortgezet onderwijs.

’s Ochtends voor de pauze is er tijd voor stillezen en rekenen. Na de pauze besteden we aandacht aan taal, spelling en zelfstandig werken. De middagen gebruiken we voor de zaakvakken, Engels en de creatieve vakken.

Woensdagmiddag gaan we met de bus naar de gymzaal in Holten voor de gymles.

Vrijdag hebben we GVO of HVO van meester Cor en juf Gera.

Aan het leren plannen besteden wij veel aandacht. We gebruiken daarvoor een schoolagenda. Iedere week plannen we ons zelfstandig werk in. Bij dit zelfstandige werk wordt rekening gehouden met het niveau van iedere individuele leerling. Dit werk mogen we verdelen over de 5 schooldagen. Iedere dag krijgen we een half uur, wat we kunnen besteden aan zelfstandig werken.

Net als op het voortgezet onderwijs moeten we de agenda ook gebruiken voor het plannen van huiswerk.

Volg ons gedurende het schooljaar. Kijk regelmatig op facebook of op de site.

 

Deel deze pagina: