Plaatje bij het artikel van OBS Dijkerhoek

Digitaal leren.

Als leerling van OBS Dijkerhoek werk je niet in een werkboek, maar op een tablet.

Wat is Snappet?

De ontwikkeling op het gebied van de digitale technologie gaat met enorme sprongen. We vragen ons al enkele jaren af: wat kunnen wij hiermee in ons onderwijs? Tijdens deze zoektocht kwamen we  in contact met Snappet.

Doel van Snappet: Snappet wil de kwaliteit van het basisonderwijs verbeteren, door een tablet met benodigd lesmateriaal, beschikbaar te stellen voor ieder kind. Deze tablet dient als interactieve (slimme) vervanging voor de huidige (werk-)boeken en sluit aan op de meest gebruikte lesmethoden. Kijk voor meer informatie op www.snappet.org.

Hoe werkt het?
Onze leerkracht geeft de gewone interactieve 'boeiende' instructie met behulp van bijvoorbeeld het digibord. De verwerking (opgaven) doet de leerling echter via de tablet en niet meer in een schrift. De leerling ziet daardoor meteen of hij/zij de opgave goed heeft gedaan. Is het fout? Dan kan de leerling de opdracht meteen verbeteren. Directe feedback: niet meer wachten tot leerkracht de antwoorden heeft nagekeken, maar direct zien of je het goed doet. Dit is een enorm verschil met de huidige schriftjes.

Maar er is meer. De leerkracht kan via de computer meekijken hoe de opdrachten worden gemaakt door de leerlingen. De leerlingen zijn met naam te zien op de leerkrachtenomgeving. Achter de naam ziet de leerkracht of een opdracht goed of fout gemaakt is. Groen, dan is de opdracht in 1 keer goed, groen met een rood streepje, dan heeft de leerling het fout, maar goed verbeterd en rood is fout . Ook kan de leerkracht zien hoever de leerling is gevorderd met de leerstof.

Stel dat er een bepaalde opdracht door veel leerlingen fout wordt gemaakt dan kan de leerkracht deze opdracht nogmaals klassikaal uitleggen. De leerkracht kan via het digibord laten zien hoe de klas heeft gewerkt (ze kan dan de namen weg laten).

Op dit moment worden de tablets voor rekenen, taal/lezen en spelling vanaf groep 4 ingezet. Als de kinderen klaar zijn met de opdrachten kunnen ze aan 'doelen' gaan werken. Per jaar zijn er leerdoelen opgesteld wat een kind moet kunnen. Daar gaat de leerling dan mee oefenen via opdrachten (vragen). En als de leerling de opdracht goed maakt, is de volgende opdracht iets moeilijker. Als een leerling het fout heeft, wordt de volgende opdracht makkelijker. Zo werkt iedereen op zijn niveau en blijft ieder kind gemotiveerd om verder te gaan met oefenen (en dus met de leerdoelen). Niet onbelangrijk: de snelle leerlingen hoeven niet meer te wachten tot de hele klas klaar is. Ze kunnen zelfstandig aan hun doelen werken en worden uitgedaagd doordat ze steeds iets moeilijkere opgaven krijgen.

Wat zijn de voordelen?

  • De leerlingen krijgen meteen feedback op wat ze doen.
  • Betere leerresultaten door verhoogde motivatie en concentratie van de leerlingen.
  • Meer individuele differentiatie mogelijk.
  • Direct inzicht in de leervoortgang van de klas en individuele leerlingen.
  • Meer tijd voor instructie, lesvoorbereiding en remediëring door automatisch nakijken en foutenanalyse.
  • Tegelijk digitaal aan de slag (in plaats van om beurten op de computer) doordat ieder kind een eigen tablet heeft.
  • Meer doelgericht / opbrengst gericht werken. Doordat Snappet de opgaven heel sterk richt op de einddoelen staat niet meer de methode centraal maar het eindresultaat.

Wat zijn de overdenkingen en wat moeten we in de gaten houden?

  • Hoe zit het met het schrijfonderwijs? (dit blijft belangrijk en doen we gewoon naast het gebruik van de tablets).
  • Werken de leerlingen niet teveel met de tablet? We zorgen voor voldoende afwisseling. Kinderen mogen niet te lang aaneengesloten op het tablet werken. (hier blijven we op letten).
  • Hoe zit het met de (zit)houding en het werken met een tablet? (Dit is ook nieuw voor de leerkrachten. Met een goede 'schrijfhouding' hebben de leerkrachten veel ervaring; tablet-werk is nieuw en een belangrijk aandachtspunt).

Doordat de leerkracht minder tijd kwijt is aan het het nakijken, komt de focus te liggen op analyse van resultaten en lesvoorbereiding. Leerkrachten kunnen zich dus nog meer richten op de onderwijsinhoud en verbetering van het rendement. De leerkracht heeft meer tijd om de antwoorden van de kinderen goed te analyseren en daardoor kan hij/zij beter onze kinderen begeleiden en les geven. We verwachten dat dit op den duur een nog hogere kwaliteit van les zal opleveren.

Deel deze pagina: