Plaatje bij het artikel van OBS Dijkerhoek

Nieuwsbegrip

Nieuwsbegrip, een interactieve en aansprekende methode voor begrijpend lezen.

Algemeen

Nieuwsbegrip biedt wekelijks teksten en opdrachten aan de hand van het nieuws. Kinderen mogen zelf suggesties voor het onderwerp mailen aan de redactie. Bovendien besteden wij als school met Nieuwsbegrip structureel aandacht aan lees- en woordenschatstrategieën.

Leerstof

Groep 4 werkt met Niveau AA

Groep 5/6 werken met Niveau A

Groep 7/8 werken met Niveau B ( ook de onderbouw van het vmbo en mbo niveau 1 werken hiermee)

Niveau C voor leerjaar 2 vmbo, onderbouw havo/vwo en mbo niveau 2/3

Niveau D voor leerjaar 4 vmbo-t, leerjaar 3/4 havo/vwo en mbo niveau 3/4

Materialen

Bij Nieuwsbegrip is er  iedere week een filmpje van het Jeugdjournaal. Daarbij biedt de website de mogelijkheid om de basistekst te laten voorlezen en kan de leerkracht met behulp van de digibordtool leesstrategieën demonstreren. In de wekelijkse handleiding staan kijk- en luisteropdrachten.

Homepage

nieuwsbegrip

Deel deze pagina: