Plaatje bij het artikel van OBS Dijkerhoek

Expressie

De school gebruikt voor tekenen en handvaardigheid een aantal bronnenboeken en internet.

Elke groep heeft wekelijks handvaardigheid. Met regelmaat wordt er ook gekookt tijdens de handvaardigheidslessen. Voor muziek hebben wij geen vaste methode. Jaarlijks bezoeken we de open dag van de muziekschool en met HMV hebben we goede contacten. Zij verzorgen af en toe gastlessen op onze school. De wekelijkse muziekles wordt door de eigen leerkracht gegeven vaak m.b.v. lessen of liedjes op het digibord.

Via de culturele commissie wordt aan tal van activiteiten deelgenomen, o.a. de Keunekanjers. Aan het einde van het schooljaar voeren de hoogste groepen een musical op in "Het Bonte Paard". Tijdens de Floralia en Kerst wordt er vaak ook een expressieve of muzikale bijdrage geleverd door de kinderen.

Deel deze pagina: