Plaatje bij het artikel van OBS Dijkerhoek

Godsdienst

GVO (Godsdienstig Vormings Onderwijs)

Godsdienstoverwijs is voor iedereen met belangstelling voor levensbeschouwing vanuit de christelijke traditie. 

Obs Dijkerhoek is een openbare school. De school staat open voor kinderen uit gezinnen met welke levensovertuiging dan ook. Onze school biedt organisaties de mogelijkheid om de leerlingen deel te laten nemen aan levensbeschouwelijk onderwijs. Via GVO maakt onze school hiervan gebruik. Lessen, gegeven door andere levensbeschouwelijke organisaties, vinden niet plaats op onze school. Vanuit de hervormde gemeente wordt het volgen van de GVO lessen ondersteund. 

Voor deze lessen is ± ¾ uur per week gereserveerd. Deelname aan deze lessen levensbeschouwelijk onderwijs is niet verplicht. Bij de aanmelding op onze school wordt naar de kerkelijke gezindte gevraagd en de opgave voor deelname aan deze lessen. De lessen worden aangeboden aan de groepen 3 t/m. 8. In de praktijk komt het er tot nu toe op neer, dat een ieder deze lessen volgt.
Tijdens de Godsdienstlessen staat het Christendom centraal, daarnaast is er aandacht voor het Jodendom.
De andere wereldgodsdiensten, zoals de Islam, het Boeddhisme en het Hindoeïsme, worden tijdens de wereldoriëntatie lessen in de bovenbouw behandeld.

In de lessen staat het vertellen van verhalen centraal, vooral bijbelverhalen, maar ook verhalen uit de jeudliteratuur en andere godsdiensten. Alle christelijke feesten worden behandeld maar er is ook aandacht voor dierendag, dag van de Vrede, Sint Nicolaas, Rechten van het Kind en zo verder. Natuurlijk wordt er met levenbeschouwelijke thema’s gewerkt.

De kinderen praten naar aanleiding van de verhalen over gevoelens en gedachten. Ze leren na te denken over levensvragen, over zichzelf en het contact met anderen. In de hogere groepen kan discussie plaatsvinden. Ook het Digibord wordt gebruikt om filmpjes en dvd’s te laten zien.

Als verwerking wordt er onder andere gebruikt gemaakt van: kleurplaten, puzzels, liedjes, werkjes, werkbladen en spellen. Deze worden verzameld in een mapje of meteen mee naar huis genomen.

 

 

Deel deze pagina: