Plaatje bij het artikel van OBS Dijkerhoek

Rekenrijk

Rekenrijk is een realistische rekenmethode, waarmee kinderen op basis van begrip leren rekenen.

Algemeen

Het heldere organisatiemodel van Rekenrijk wisselt leerkrachtgebonden lessen af met lessen waarin de leerlingen zelfstandig werken. De methode biedt een ruime hoeveelheid gevarieerde lesstof aan

Waarom Rekenrijk?
-eenvoudiger en overzichtelijker werken met verschillende strategieën
-meer differentiatiemogelijkheden
-meer aandacht voor automatiseren en basisvaardigheden
-volledig afgestemd op fundamenteel niveau en streefniveau

Leerstof

Rekenrijk verdeelt ieder leerjaar in twaalf blokken van drie weken. De basisstof komt in de eerste twee weken voorbij. Daarbij bestaat les 5 steeds uit onderhoud en een herhaling van de lessen 1 tot en met 4. Les 10 is een herhaling van het hele blok, zonder onderhoud. In de derde week is er eerst ruimte voor toetsing, daarna maken leerlingen zelfstandig ‘weer-opgaven’ (herhaling) of ‘meer-opgaven’ (verrijking).

Rekenrijk begint ieder schooljaar met een blok waarin de onderwerpen van het vorig jaar nog eens langskomen.

De dagelijkse Rekenrijk-les duurt 60 minuten (in groep 3 iets korter).

Voor groep 1 en 2 is er een activiteitenboek en een rekenkist. Kleuters komen op een speelse en gevarieerde manier in aanraking met rekenbegrippen en rekenvaardigheden.

GroepDoelen 
3
 • Optellen en aftrekken t/m 10
 • Splitsingen t/m 20 met 10 en rest
 • Oriëntatie in het getallengebied t/m 100
 • Het optellen en aftrekken tot de 10
 • Euro’s: kennis maken met geld
 • Klokkijken: hele en halve uren en kwartieren.

 
4
 • Oriëntatie in het getallengebied tot 100
 • Optellen en aftrekken t/m 20
 • Vlot optellen en aftrekken tot 100
 • Eind groep 4 alle tafels van vermenigvuldiging
 • Klokkijken: hele en halve uren, kwartieren en minuten.
 • Euro’s: gepast betalen.

 
5
 • Oriëntatie in het getallengebied tot 1000
 • Alle tafels gememoriseerd
 • Gerichte aandacht voor en aanleren van vermenigvuldigingsstrategieën
 • Aandacht voor delen (met basisstrategie)
 • Klokkijken
 • Meten
 • Euro's
 
6-8
 • Aandacht voor onderhoud van de basisvaardigheden
 • Ook zwakke rekenaars doen mee met bovenbouwonderwerpen
 • Ruime aandacht voor (getal)inzicht in breuken, kommagetallen, verhoudingen en procenten
 • Gebruik 2e helft van groep 8 om hiaten weg te werken (Rekenrijk: F-schrift)
 • Maak keuzes voor zwakke rekenaars (Rekenrijk: F-schrift)
 • Klokkijken
 • Meten
 • Euro's
 

 

Materialen:

Groep 1 en 2: Activiteitenboek

Groep 3 t/m 8: Werkboeken, lesboeken, kaartenbakken.

 

Homepage

rekenrijk

Deel deze pagina: