Plaatje bij het artikel van OBS Dijkerhoek

Schrijven

Pennenstreken biedt een doorgaande leerlijn technisch schrijven voor de hele basisschool

Groep 1/2

Ter voorbereiding op het schrijfonderwijs starten we bij de onderbouwgroep met 'schrijfdans'

Naast ‘Schrijfdans’ gebruiken we voor groep 2 ook het kleuterdeel van ‘Pennenstreken’. ‘Pennenstreken’ voor kleuters vormt het begin van de doorgaande lijn, waarin vooral de ontwikkeling van de motorische vaardigheden en de ontwikkeling van correct schrijfgedrag worden gestimuleerd. Dit gebeurt door een speelse, kindgerichte, thematische aanpak. Er zijn altijd een verhaal, liedjes en spelletjes bij om de motoriek (zowel fijne als grove) te bevorderen. Alles sluit perfect aan bij de belevingswereld van de kleuter. Aan het eind van het jaar krijgen de kleuters een echt schrijfdiploma!

Groep 3

In groep 3 beginnen we met de methode 'pennenstreken'. Deze methode werkt in groep 3 aan het aanvankelijk schrijven. Het sluit aan bij de nieuw geleerde letters van de methode veilig leren lezen. De leerlingen leren alle kleine letters schrijven in methode schrift. Daarbij leren de kinderen te schrijven met een juiste schrijfhouding.
Schrijven is vooral een motorische vaardigheid. Daarom geeft Pennenstreken niet alleen schrijfoefeningen, maar ook motorische activiteiten. Die zijn vooral gericht op het bevorderen van de arm-, hand- en vingermotoriek.

groep 4

In groep 4 werken de leerlingen verder aan het aanvankelijk schrijven. Hier staat het aanleren van de schrijfletters in hoofdletters centraal. Het schrijfonderwijs is in groep 4 gericht op een juiste huiding, motoriek en het aanleren en oefenen van hoofdletters.

Groep 5-6

In groep 5 en 6 wordt het schrijven verder geautomatiseerd, het voortgezet schrijven. Vanaf groep 6 komt ook het schrijven op tempo aan bod.
Voor leerlingen met een motorisch probleem gebruiken we daarnaast de methode schrijven leer je zo'.

Groep 7-8 

In groep 7 leren de kinderen het blokschrift. Dit wordt in groep 8 functioneel verder ingeoefend, maar het lopend schrift blijft de kern vormen van het schrijven.
De leerlingen met een motorisch probleem blijven daarnaast ook de methode: 'schrijven leer je zo' gebruiken.

Deel deze pagina: