Plaatje bij het artikel van OBS Dijkerhoek

Veilig leren lezen

Veilig leren lezen is een methode voor aanvankelijk lees- én taalonderwijs.

Algemeen

In Veilig leren lezen zijn leerlijnen uitgestippeld voor zowel mondelinge als schriftelijke taalontwikkeling. Daarmee sluit de methode aan bij de tussendoelen van het Expertisecentrum Nederlands.

Schriftelijke taalontwikkeling:
Technisch lezen, spellen, begrijpend lezen en functioneel lezen en schrijven vallen allemaal onder de schriftelijke taalontwikkeling.

Mondelinge taalontwikkeling:
Voor een vlotte mondeling taalontwikkeling leert Veilig leren lezen kinderen over spreken en luisteren, woordenschat en boekenoriëntatie en verhaalbegrip.

Leerstof

Veilig leren lezen is opgebouwd uit twaalf thematische kernen (thema's). De eerste kern neemt vier weken in beslag, de overige elf kernen elk drie weken. De volgende kernen kent Veilig leren lezen:

 • kern 1: Mijn klas
 • kern 2: Mijn lijf
 • kern 3: Wat zit daar in?
 • kern 4: Waar ben ik?
 • kern 5: Sprookjes of verhalen en vertellingen.
 • kern 6: Wat komt er uit een ei? (lente)
 • kern 7: Schatgravers (piraten)
 • kern 8: Op het podium
 • kern 9: He, hoe komt dat?
 • kern 10: Verzamelen (museum)
 • kern 11: Mijn lievelingsboek
 • kern 12: Op reis (vakantie)

Materialen

Er zijn veel materialen bij de methode Veilig leren Lezen. Deze materialen worden zowel klassikaal als zelfstandig gebruikt.
De materialen die tijdens de uitleg en klassikale verwerking worden gebruikt zijn:

 • - Per kern een leesboekje op niveau maan of zon
 • - Veilig en vlot (wisselrijtjes)
 • - Letterzetter kern 1 t/m 6 op niveau ster/maan of raket/zon
 • - Woordzetter kern 7 t/m 12 op niveau ster/maan of raket/zon
 • - Woordstroken en flitsletters
 • - Digibordprogramma; leerkrachtassistent

De materialen die tijdens de zelfstandige verwerking gebruikt worden zijn:

 • - Ringboekje
 • - Maan-roos-vis memory spelletjes
 • - Per kern leesboekjes op niveau ster, maan, raket, zon. 

De materialen die naast de methode worden gebruikt zijn:

 • - Pico piccolo
 • - Humpi dumpi
 • - Loco

Homepage

www.veiliglerenlezen.nl

Deel deze pagina: