Plaatje bij het artikel van OBS Dijkerhoek

Klaar....over

Goed verkeersonderwijs is van levensbelang. Dat zien we iedere dag op straat.

Algemeen

Al vanaf groep 1/2 wordt er aandacht besteed aan het verkeer. Gezien de landelijke omgeving waarbij veel kinderen (met ouders) naar school fietsen en het feit dat wij ook bij tal van activiteiten van de fiets gebruik maken, voor excursies, schoolkamp etc., zijn er extra redenen daar regelmatig bij stil te staan. Bij de verkeerslessen maken wij gebruik van de methode Klaar…Over.

Als je de regels kent, ben je nog geen goede en veilige verkeersdeelnemer. In  Klaar...over! gaat het dan ook niet alleen om verkeersregels. Inzicht en je eigen verantwoordelijkheid in het verkeer staan in de methode centraal.  

In de stof van de methode is het ontwikkelings- en ervaringsniveau van kinderen het uitgangspunt. Bovendien houdt de methode rekening met het perspectief en het beperkte gezichtsveld van een kind. De meeste illustraties in de werkboekjes zijn foto’s en filmpjes die verkeerssituaties tonen zoals kinderen ze zien.

In groep 7 nemen de leerlingen deel aan het Verkeersexamen. Dit examen wordt georganiseerd door 3VO met hulp van de “verkeersouders” van de diverse scholen. Het examen bestaat uit een theoretisch gedeelte dat op school wordt afgenomen en een praktisch gedeelte dat in Holten wordt gefietst.

Leerstof

Door middel van spelletjes, verhalen, het uitspelen van situaties en het maken van werkbladen, worden de kinderen in de onderbouw op een speelse manier wegwijs gemaakt in het verkeer.

In de midden- en bovenbouw wordt dieper in gegaan op o.a. de betekenis van verkeersborden en verschillende situaties in het verkeer. Ook hebben de kinderen een eigen werkboek waarin de verwerking van de lessen wordt gemaakt.

Kinderen spelen vijf rollen in het verkeer:

  • - Spelen
  • - Wandelen
  • - Fietsen
  • - Meerijden
  • - In het openbaar vervoer

Materialen

De methode bestaat uit:

  • Fullcollor werkboekjes groep 1 t/m 8
  • Internet groep 5 t/m 8

Homepage

www.klaarover.wolters.nl

Deel deze pagina: