Plaatje bij het artikel van OBS Dijkerhoek

Visie en Missie van OBS Dijkerhoek

OBS Dijkerhoek, een DIJK van een school.

Missie (waar staan wij voor)

 • Wij richten in een uitdagende leeromgeving ons onderwijs zodanig in, dat er sprake is van een ononderbroken ontwikkelingsproces van leerlingen: werken in een doorgaande lijn. We streven ernaar de talenten van de leerlingen optimaal te ontwikkelen en leerlingen mede-eigenaar te maken van het leerproces. Ze kunnen de kennis en de vaardigheden verwerven, die ze nodig hebben om zelfstandige, sociale en kritisch denkende mensen te worden.
 • Wij stemmen de voortgang zoveel mogelijk af op de ontwikkeling van het individuele kind(adaptief onderwijs). Dit gaat het beste in een omgeving waar kinderen zich vertrouwd, veilig, betrokken en dus thuis voelen. De sfeer van de buurtschap zal hier zeker toe bijdragen. We halen het beste uit de kinderen en uit ons zelf!
 • We maken gebruik van elkaars kwaliteiten: samen werken en samen leren.
 • Het onderwijs richt zich op een breed onderwijs aanbod, waarbij de prioriteiten liggen bij de basisvakken (taal, lezen, spelling en rekenen), daarnaast is er aandacht voor sociaal-emotionele vorming en creativiteit en spel.
 • Wij staan open voor alle kinderen, die ouders aan onze zorg willen toevertrouwen. Wetende dat wij daarin beperkt kunnen worden door onze mogelijkheden en middelen.


Visie (Hoe kijken wij naar kinderen, ouders en samenleving?)

 • - Ieder mens is uniek.
 • - Mensen hebben elkaar nodig om zich te kunnen ontwikkelen.
 • - Ieder mens, ieder kind is een lerend, zich ontwikkelend persoon.
 • - Kiezen doe je in vrijheid, maar je bent gebonden aan kaders. 
 • - Onze samenleving is multicultureel, pluriform en kent sociale verschillen.
 • - Onze samenleving verandert voortdurend en daar moeten wij op inspringen.

Doelen 

 • - De leerlingen werken zelfstandig in een duidelijke structuur.
 • - Een uitdagende en prikkelende leeromgeving creëeren.
 • - Het ICT aanbod aanpassen aan de 21st skills.
 • - De doorgaande lijn binnen de school borgen.
 • - De leerlingen mede-eigenaar van het leerpoces maken.

Kernwaarden 

OBS Dijkerhoek….. “een DIJK van een school”, staat voor:

 • - Zorg
 • - Respect voor ieders eigenheid
 • - Open communicatie en transparantie
 • - Verantwoordelijkheid
 • - Betrokkenheid
 • - Lef en creativiteit
 • - Durven dromen

Onze kracht

 • - Dyslexiespecialisme
 • - Onderwijs op maat 
 • - Hoogbegaafdheid

Deel deze pagina: