Plaatje bij het artikel van OBS Dijkerhoek

Verlof aanvragen

Verlof voor bezoek huisarts, ziekenhuis, therapie of tandarts

Formeel dient u voor ieder verlof een verlof aanvraag in te dienen. We vragen u dringend om dergelijke afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd te maken. Wanneer dit niet mogelijk is wilt u dan proberen deze afspraken aan het eind van de middag te maken.
Indien een afspraak onder schooltijd valt, dan bent u verplicht om uw kind op school te komen ophalen. We sturen geen kinderen naar huis.

Verlof voor huwelijken, jubilea, begrafenissen en dergelijke

Voor de verzoeken van de hierboven genoemde verlofaanvragen krijgt u altijd toestemming met een maximum van tien dagen per schooljaar.

Verlof voor vakantie

Voor vakantie wordt inprincipe nooit verlof gegeven, slechts in uitzonderingsgevallen.
Een verzoek dient schriftelijk liefst met toelichting of brief van de werkgever ingediend te worden bij de directeur minstens zes weken voor aanvang van het gevraagde verlof. De directeur is op dit punt gebonden aan de afspraken van de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Aanvraagformulier verlof

 

 

 

Deel deze pagina: