Communicatie

Een goed contact tussen school en thuis is heel belangrijk. We informeren u niet alleen over alle belangrijke gebeurtenissen op school, maar ook over uw kind(eren) in de schoolsituatie. Wij stellen het op prijs als u ons op de hoogte houdt van belangrijke gebeurtenissen thuis. Een goede samenwerking tussen school en thuis is belangrijk voor het welbevinden en de ontwikkeling van een kind.

Als school communiceren we op verschillende manieren met jullie over de zaken op school. We zetten de belangrijkste zaken voor jullie op een rijtje:

  • De rapportgesprekken – 3x per jaar krijgen de leerlingen hun rapport. Naar aanleiding daarvan gaan we met jullie én jullie kind (vanaf groep 5) in gesprek.
  • De nieuwsbrief – elke 14 dagen ontvangen onze ouders een nieuwsbrief. Daarin staan de belangrijke zaken voor de komende tijd. Ook is er elke keer een groep die iets uitgebreider vertelt waar ze mee bezig zijn geweest.
  • Het ouderportaal – hierop vindt u alle gegevens van uw kind. Ook de resultaten van de toetsen kunt u hierop bekijken. (vanaf mei 2019)
  • De Parro-app – deze app gebruiken we om snel en kort met jullie te communiceren. Hierin staan de uitnodigingen voor het meewerken aan uitstapjes en de uitnodiging voor het opgeven van de rapportgesprekken. (vanaf mei 2019)
  • Alle leerkrachten staan na schooltijd aan het hek. Een makkelijke gelegenheid om even iets te vragen, een afspraak te maken of te horen of er bijzonderheden waren. De directeur staat ’s morgens bij de deur van de onderbouw. Er is altijd gelegenheid voor een gesprek.