Communicatie

Een goed contact tussen school en thuis is heel belangrijk. We informeren u niet alleen over alle belangrijke gebeurtenissen op school, maar ook over uw kind(eren) in de schoolsituatie. Wij stellen het op prijs als u ons op de hoogte houdt van belangrijke gebeurtenissen thuis. Een goede samenwerking tussen school en thuis is belangrijk voor het welbevinden en de ontwikkeling van een kind.

Als school communiceren we op verschillende manieren met jullie over de zaken op school. We zetten de belangrijkste zaken voor jullie op een rijtje:

  • De rapportgesprekken – 3x per jaar krijgen de leerlingen hun rapport. In november, januari en juni worden ouders (vanaf groep 5 met kind erbij) uitgenodigd om te spreken over de vorderingen op sociaal-emotioneel en cognitief gebied.
  • De nieuwsbrief – 1 x per maand (de eerste vrijdag van de maand) ontvangen onze ouders een nieuwsbrief. Daarin staan de belangrijke zaken voor de komende tijd, een agenda en onderwijsinhoudelijke mededelingen.
  • Het ouderportaal – hierop vindt u de toetsresultaten en persoonlijke gegevens van uw kind.
  • De Parro-app – deze app gebruiken we om snel en kort met jullie te communiceren. Hierin staan de uitnodigingen voor het meewerken aan uitstapjes en de uitnodiging voor het opgeven van de rapportgesprekken.
  • Alle leerkrachten staan na schooltijd aan het hek. Een makkelijke gelegenheid om even iets te vragen, een afspraak te maken of te horen of er bijzonderheden waren. De locatieleider staat ’s morgens bij de deur.Er is altijd gelegenheid voor een gesprek.
  • jaarlijkse schoolgids: Deze is bedoeld om u informatie te geven over het onderwijs op school en de praktische zaken die daarvoor van belang zijn.
  • Facebook: Onze school heeft een eigen facebookpagina.
  • e-mail, telefoon, het gesprek: Deze alom bekende en vertrouwde manier van communiceren is uiteraard ook mogelijk.
  • ouderavonden: minimaal 2x per jaar is er een ouderavond. Hierin wordt u geïnformeerd over algemene schoolzaken, info over de groepen van uw kind(eren) of over een bepaald thema waar we als school op dat moment mee bezig zijn.