Digitaal werken

Als leerling van OBS Dijkerhoek werk je niet alleen in een werkboek, maar op een tablet.

Wat is Snappet?

Snappet is een digitale leeromgeving voor leerlingen van groep 4 tot en met 8. In plaats van in een werkboekje of een schriftje te werken, werken de leerlingen op hun eigen tablet.

Doel van Snappet:

Snappet wil de kwaliteit van het basisonderwijs verbeteren, door een tablet met benodigd lesmateriaal, beschikbaar te stellen voor ieder kind. Deze tablet dient als interactieve (slimme) vervanging voor de huidige (werk-)boeken en sluit aan op de meest gebruikte lesmethoden. Kijk voor meer informatie op www.snappet.org

Waarom Snappet op Obs Dijkerhoek?

Doordat de leerkracht minder tijd kwijt is aan het het nakijken, komt de focus te liggen op de analyse van de resultaten en lesvoorbereiding. Leerkrachten kunnen zich dus nog meer richten op de onderwijsinhoud en verbetering van het rendement. De leerkracht heeft meer tijd om de antwoorden van de kinderen goed te analyseren en daardoor kan hij/zij beter onze kinderen begeleiden en les geven.

Wat zijn de voordelen?

  • Elk kind heeft krijgt gratis een eigen tablet van school.
  • De leerlingen krijgen meteen feedback op wat ze doen.
  • Betere leerresultaten door verhoogde motivatie en concentratie van de leerlingen.
  • Meer individuele differentiatie mogelijk.
  • Direct inzicht in de leervoortgang van de klas en individuele leerlingen.
  • Meer tijd voor instructie, lesvoorbereiding en remediëring door automatisch nakijken en foutenanalyse.
  • Meer doelgericht / opbrengst gericht werken. Doordat Snappet de opgaven heel sterk richt op de einddoelen staat niet meer de methode centraal maar het eindresultaat.

Wat zijn de overdenkingen en wat moeten we in de gaten houden?

  •  Hoe zit het met het schrijfonderwijs?  Het schrijfonderwijs blijft onderdeel van het onderwijs. Leerlingen leren nog steeds schrijven in de schrijfles. Ook zijn er vakken waarbij niet met Snappet wordt gewerkt. Onze leerlingen blijven dus schrijven.
  • Werken de leerlingen niet teveel met de tablet?  We zorgen voor voldoende afwisseling. Kinderen mogen niet te lang aaneengesloten op het tablet werken. (hier blijven we op letten.)
  • Hoe zit het met de (zit)houding en het werken met een tablet?  Dit is ook nieuw voor de leerkrachten. Met een goede schrijf-en zithouding hebben de leerkrachten veel ervaring; tablet-werk is nieuw en een belangrijk aandachtspunt. Wat daarbij van belang is, is dat leerlingen ook hier een goede zithouding nodig hebben. Hiervoor meten we elk jaar de leerlingen zodat ze op een goede stoelhoogte zitten. Tijdens de lessen besteden we aandacht aan een goede zithouding.