Expliciete Directe Instructie (EDI)

Op onze school geven alle leerkrachten les volgens EDI – Expliciete Directe Instructie.
Wij weten dat de leerkracht het verschil maakt als het gaat om hoge leerresultaten en het geven van effectieve instructie. Dat betekent het volgende voor onze instructie
Wij:

  • werken doelgericht en planmatig;
  • kinderen weten wat het doel van de les is;
  • activeren voorkennis die kinderen kunnen gebruiken bij dit doel;
  • doen de strategie voor;
  • oefenen die strategie met de kinderen onder begeleiding van de leerkracht;
  • betrekken kinderen bij de les door activerende activiteiten (wisbordjes) en coöperatieve werkvormen;
  • besteden zoveel mogelijk tijd aan activiteiten die met de leerdoelen te maken hebben;
  • geven willekeurig beurten met het beurtenbakje – zo blijven alle kinderen betrokken;
  • stellen vragen om te controleren of de kinderen het begrepen hebben;
  • gaan pas door met de verwerking als 80% van de kinderen het doel begrijpen.