Levensbeschouwing

OBS Dijkerhoek is een openbare school. De school staat open voor kinderen uit gezinnen met welke levensovertuiging dan ook. Onze school biedt organisaties de mogelijkheid om de leerlingen deel te laten nemen aan levensbeschouwelijk onderwijs.

Via GVO/HVO maakt onze school hiervan gebruik. Lessen, gegeven door andere levensbeschouwelijke organisaties, vinden niet plaats op onze school.

Vanuit de hervormde gemeente wordt het volgen van de GVO lessen ondersteund. Voor deze lessen is ± 45 minuten per week gereserveerd. Deelname aan deze lessen levensbeschouwelijk onderwijs is niet verplicht. Aan het einde van het schooljaar kunnen ouders opgeven welke lessen hun kinderen het komende schooljaar willen volgen. Elk jaar kan hierin een andere keuze gemaakt worden. De lessen worden aangeboden aan de groepen 3 t/m. 8. In de praktijk komt het er tot nu toe op neer, dat alle leerlingen deze lessen volgen. Tijdens de godsdienstlessen staat het Christendom centraal, daarnaast is er aandacht voor het Jodendom.  De andere wereldgodsdiensten, zoals de Islam, het Boeddhisme en het Hindoeïsme, worden tijdens de wereldoriëntatie lessen in de bovenbouw behandeld.