Onze kwaliteit

In Dijkerhoek weten we wat we doen en wat we kinderen willen leren. Nog belangrijker is dat onze leerlingen zélf weten wat ze leren en hoe ze dat moeten doen. Elke les heeft bij ons een duidelijk doel. Leerlingen krijgen eerst een duidelijke uitleg en gaan pas aan de slag als ze weten hoe het moet – oefenen wat je begrijpt dus. Pas dan leer je het je eigen maken.

Op onze tablets zien leerlingen direct wat ze wel en niet begrijpen en waar ze nog uitleg bij nodig hebben.
Samenwerken helpt om beter te leren. Dat kan in de klas maar ook op ons werkplein.

Je prettig voelen op school is een voorwaarde voor samenwerking – daar werken we hard aan. Bijvoorbeeld met Klassekids! Een speciaal groepsprogramma om te leren hoe we op een fijne manier met elkaar omgaan.

Onze kleinschalige school is groot in ontwikkeling – van onze leerlingen, maar ook van onze leerkrachten. Samen met de mensen om ons heen maken we van obs Dijkerhoek een DIJK van een school!