School en de buurt

Obs Dijkerhoek staat in de buurtgemeenschap Dijkerhoek. Een mooie groene omgeving waarbij de betrokkenheid tussen school en buurt groot is. Zo zijn er een aantal jaarlijkse feesten waarin de buurt samenwerkt met de school. Als school zijn we nauw betrokken bij het Dijkerhoeksfeest. Tijdens de Floralia zijn alle buurtbewoners van harte welkom en in het boekje van DIV (Dijkerhoek in vogelvlucht) laten we regelmatig zien waar we op school mee bezig zijn.

Binnen Dijkerhoek hebben we contact met verschillende verenigingen, maar ook met de kinderopvang, BSO en peuterspeelzaal. Een goede samenwerking zorgt voor een goede verbinding met elkaar. En een goede verbinding is nodig voor een goede relatie. Een pijler bij ons op Dijkerhoek. Een goede relatie met kinderen, ouders en ons team is de basis voor leren en plezier.